O společnosti

Naše relativně mladá společnost působila zpočátku jako sdružení fyzických osob, kdy v roce 2018 došlo k transformaci v právní subjekt společnosti s.r.o., se zabývá uskladněním, deponií a následnou recyklací komodity zeminy a kamení na našich odběrných místech - provozovnách, vše v souladu s platnou legislativou a bez negativních vlivů na životní prostředí.
V současné době působíme převážně na území Královéhradeckého kraje, kde nabízíme uvedené služby na odběrných místech v Trutnově, v Hradci Králové a u Čeperky.

OM Čeperka


721 713 186
608 555 577
info@navoz.to
Čeperka 533 45
OM Trutnov


721 713 186
608 555 577
info@navoz.to
Trutnov 541 01
OM Hradec Králové


721 713 186
608 555 577
info@navoz.to
Hradec Králové 503 04


Kontakt

2018 All rights reserved | Created by Nuimi